Xe nâng Mitsubishi

Xe nâng gas Mitsubishi 1.5 tấn - 3.5 tấn
Giá: Liên hệ
Tải trọng
1.5 tấn - 3.5 tấn
Chiều cao nâng
3M-7M
Nhiên liệu
Gas
Giờ hoạt động
00000
Xe nâng điện Mitsubishi 2.5 tấn - 3.5 tấn 4 bánh
Giá: Liên hệ
Tải trọng
2.5 tấn - 3.5 tấn
Chiều cao nâng
3M-7M
Nhiên liệu
Điện
Năm sản xuất
2019
Giờ hoạt động
00000
Xe nâng điện Mitsubishi 1.6 tấn – 2 tấn 4 bánh
Giá: Liên hệ
Tải trọng
1.6-2.0 Ton
Chiều cao nâng
3M-7M
Nhiên liệu
Electric
Năm sản xuất
2019
Giờ hoạt động
00000
Xe nâng điện Mitsubishi 1 tấn-1,5 tấn 3 bánh
Giá: Liên hệ
Tải trọng
1.0-1.5 Ton
Chiều cao nâng
3M-7M
Nhiên liệu
Electric
Năm sản xuất
2019
Giờ hoạt động
00000
Xe nâng Dầu Mitsubishi 1.5 tấn – 3.5 tấn
Giá: Liên hệ
Tải trọng
1.5-3.5 Ton
Chiều cao nâng
3M-7M
Nhiên liệu
Diesel
Năm sản xuất
2019
Giờ hoạt động
00000