Xe nâng mới

Xe nâng Manitou 2.5 tấn
Giá: Liên hệ
Tải trọng
2500kg
Chiều cao nâng
3000mm
Nhiên liệu
Diesel
Giờ hoạt động
0000
Xe nâng Manitou 3.5 tấn
Giá: Liên hệ
Tải trọng
3500kg
Chiều cao nâng
3000mm
Nhiên liệu
Diesel
Giờ hoạt động
0000
Xe nâng gas Mitsubishi 1.5 tấn - 3.5 tấn
Giá: Liên hệ
Tải trọng
1.5 tấn - 3.5 tấn
Chiều cao nâng
3M-7M
Nhiên liệu
Gas
Giờ hoạt động
00000
Xe nâng điện Mitsubishi 2.5 tấn - 3.5 tấn 4 bánh
Giá: Liên hệ
Tải trọng
2.5 tấn - 3.5 tấn
Chiều cao nâng
3M-7M
Nhiên liệu
Điện
Năm sản xuất
2019
Giờ hoạt động
00000
Xe nâng dầu Diesel Caterpiller
Giá: Liên Hệ
Tải trọng
2500kg
Chiều cao nâng
3000mm
Nhiên liệu
diesel
Năm sản xuất
2020
Xe nâng điện Mitsubishi 1.6 tấn – 2 tấn 4 bánh
Giá: Liên hệ
Tải trọng
1.6-2.0 Ton
Chiều cao nâng
3M-7M
Nhiên liệu
Electric
Năm sản xuất
2019
Giờ hoạt động
00000
Xe nâng dầu Caterpillar 4 tấn – 5.5 tấn
Giá: Liên hệ
Tải trọng
4.0-5.5Ton
Chiều cao nâng
3M-7M
Nhiên liệu
Diesel
Năm sản xuất
2019
Giờ hoạt động
00000
Xe nâng dầu Caterpillar 1.5 tấn – 3.5 tấn
Giá: Liên hệ
Tải trọng
1.5-3.5 Ton
Chiều cao nâng
3M-7M
Nhiên liệu
Diesel
Năm sản xuất
2019
Giờ hoạt động
00000
Xe nâng điện Mitsubishi 1 tấn-1,5 tấn 3 bánh
Giá: Liên hệ
Tải trọng
1.0-1.5 Ton
Chiều cao nâng
3M-7M
Nhiên liệu
Electric
Năm sản xuất
2019
Giờ hoạt động
00000
Xe nâng Dầu Mitsubishi 1.5 tấn – 3.5 tấn
Giá: Liên hệ
Tải trọng
1.5-3.5 Ton
Chiều cao nâng
3M-7M
Nhiên liệu
Diesel
Năm sản xuất
2019
Giờ hoạt động
00000