Lốp xe nâng hiệu Bridgestone

Giá: liên hệ

 Thông số kỹ thuật vỏ xe nâng Bridgestone U-L UG

Kích thước vỏ xe

PR

Loại vỏ

Kích thước vỏ xe

PR

Loại vỏ

3.50 – 5

6

TT

7.50 – 20

12

TT

4.00 – 8

6

TT

9.00 – 20

12

TT

5.00 – 8*

8

TT

9.00 – 20

14

TT

5.00 – 9*

8

TT

11.00 – 20

14

TT

6.00 – 9*

10

TT

11.00 – 20

16,18

TT

6.50 – 10*

10

TT

12.00 – 20

16

TT

4.50 – 12*

8

TT

12.00 – 20

18,20

TT

7.00 – 12*

12

TT

8.25 – 20**

12

TT

8.25 – 12

12

TT

8.25 – 20**

14

TT

5.50 – 15*

8

TT

10.00 – 20**

14

TT

6.00 – 15*

10

TT

10.00 – 20**

16

TT

8.25 – 15

12

TT

13.00 – 20

20

TT

8.25 – 15

14

TT

12.00 – 24

16

TT

7.50 – 16

8

TT

7.50 – 15

12

TT

7.00 – 15

10

TT

7.50 – 15

12

TT

6.50 – 10

14

TT

275/85 – 20

 

TT

9.00 – 16

14

TT

315/80 – 20

 

TT

7.00 – 20

10

TT

345/85 – 20

 

TT